logo_header
HOTLINE : 09.0246.3210

Tầm nhìn, Sứ Mạng, Giá Trị Cốt Lõi

TẦM NHÌN:

Trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, trong đó lấy hoạt động Đầu tư, phát triển, kinh doanh và cung cấp dịch vụ bất động sản làm trọng tâm.

 

SỨ MẠNG:

-  Cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, nhanh chóng nhất với chi phí hợp lý nhất trong lĩnh vực bất động sản.

-  Đem đến lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông, đối tác và chủ đầu tư.

-  Mang lại điều kiện sống tốt nhất cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.

-  Đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

-  Luôn hướng tới sự phát triển bền vững, gắn liền lợi ích chung của khách hàng, chủ đầu tư với lợi ích doanh nghiệp.

- Sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo.

- Thân thiện – Chuyên nghiệp, Lắng nghe – Thấu hiểu, Kinh nghiệm – Sáng tạo, Hiệu quả - Thành công.

-  Kết nối mật thiết : Cộng đồng - Khách hàng - Chủ Đầu tư – Nhân viên.

 

TRIẾT LÝ KINH DOANH:

-  Kết nối doanh nghiệp với cộng đồng.

-  Hoạch định chiến lược dài hạn và nhất quán.

-  Luôn lắng nghe và ngày càng hoàn thiện.

-  Trân trọng và khuyến khích tinh thần sáng tạo của nhân viên.

- Liên tục đổi mới nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Khách hàng.

- Thông tin minh bạch kịp thời, chia sẻ thành công cùng Khách hàng, đối tác và cổ đông.

bg_bottom_chi_tiet_sp